سخنرانی آقای محسن طاهری، رئيس هيئت مديره و مدير فناوری همگام در همايش ملی کيفيت

تاریخ 4 مرداد 1394

آقای محسن طاهری، رئيس هيئت مديره و مدير فناوری همگام در همايش ملی کيفيت با موضوع "نقش فناوری اطلاعات (آی تی) و مشاوره مديريت در کيفيت" سخنرانی کردند.

دريافت فايل PDF

  • سخنرانی آقای محسن طاهری، رئيس هيئت مديره و مدير فناوری همگام در همايش ملی کيفيت