سخنرانی آقای محسن طاهری رئيس محترم هيئت مديره همگام در همايش ملی کيفيت با موضوع آی تی و نقش آن در کيفيت - سالن صداوسيما، 4 مرداد 94

تاریخ 19 ارديبهشت 1394

null
  • سخنرانی آقای محسن طاهری رئيس محترم هيئت مديره همگام در همايش ملی کيفيت با موضوع آی تی و نقش آن در کيفيت - سالن صداوسيما، 4 مرداد 94