وقت را برای سرمايه گذاری در هوش تجاری از دست ندهيد.

جهان به سرعت در حال هوشمندسازی است.

Note هوش کسب و کار (BI) مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود.[۱]
هوش کسب و کار مقادیر بزرگی از اطلاعات را برای شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید بکار می‌گیرد. بهره بردن از فرصت‌های جدید و اعمال یک استراتژی اثربخش می‌تواند مزیت بازار رقابتی و پایداری بلندمدت به ارمغان بیاورد.

با هوش تجاری میتوانيد

از سطح بالا مراقب تجارت خود باشيد

برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت کنيد

قبل از بروز مشکل آن را کشف و حل کنيد

منابع مالی و انسانی خود را بهينه مصرف کنيد

از رقبای سنتی خود به تدريج فاصله بگيريد

از اطلاعات گمشده و به ظاهر غيرمرتبط بهره ببريد

BION provides an integrated approach to automate, simplify, complement, enhance and extend the capabilities of your BI system.
You implement BI to optimize your business processed BION to optimize your BI processes. It provides administrative capabilities that automate, simplify and enhance reporting management and dashboarding features:
BI platform managers and BI technicians and power users.
BION needs little administrative time by automating the tasks and reducing human error.
BION can provide the changeability required to face the floating needs of a enterprise information users.

BION is ideal for companies in all industries that are looking for a powerful and dynamic web-based business intelligence system. Nowadays companies need a BI software to measure their industry-specific metrics and KPIs, and provide real-time, ask-any-question data analysis and queries for department heads, marketing managers, and any users to make the best actions possible. Here you can see some of examples of how BION can be used in various sectors:

1. (Rud, Olivia (2009). Business Intelligence Success Factors: Tools for Aligning Your Business in the Global Economy. Hoboken, N.J: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-39240-9.)